אלו דוגמאות לאתרים עסקיים המבוססים על תבנית עסקית שיווקית מושכת לקוחות שאנו פיתחנו.